GF Kromarken

Du er her:  Velkommen

Velkommen

Vores forening dækker Pile Allé, Birkevej (omdøbt til Søengen), Krobakken, Kromarken, Krostien, den østlige halvdel af Bakkelyet og Søbredden nr 3 og 5.

På Søbredden er der et fællesareal med borde og bænke. Vort bådelaug har her en bådebro, som er opsat fra maj til udgangen af september. Der er oplagsplads for både i sommerhalvåret.

Kontingentet er årligt 500 kr for grundejerforeningen og dertil 200 kr, hvis man vil være medlem af bådelauget.
Der er oprettet en vejfond hvortil alle parceller indbetaler kr. 500 i forbindelse med den almindelige kontingentopkrævning.
Den årlige indbetaling til vejfonden vedtages på grundejerforeningens generalforsamling, på samme måde som det almindelige kontingent.

kort.jpg

Søbredden.
Der er efter aftale med skovfogeden fældet træer langs Søbredden og ved Krostien.
Mikkel Jungersen stiller en kano til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer. Padler og svømmeveste kan lånes hos Mikkel.
Det er den røde kano, der ligger på fællesområdet ved søen.
 
Brooptagning og motorsavskonkurrence.
Lørdag 29. oktober.
Vi tager bådebroen op og vi har nogle kasserede brofag, der skal saves op og køres på genbrugspladsen,
Det er alle tiders chance til at få afprøvet motorsaven.
Så kan vi få afgjort,  hvem der har den største, den hurtigste og den mest larmende.

Per motorsav.jpg

Per havde den største, ...

             

Der er opsat to pullertlamper for enden af Kromarken til oplysning af vendepladsen og den meget benyttede sti til Pramvejen.
Der er indkøbt 2 borde med bænke, som er opstillet på vore fællesarealer ved Søbredden.
Det er hensigten at genindføre en årlig fiskedag på søen i bådelaugs regi med fokus på at børn i grundejerforeningen skal fange sig en fisk.