Generalforsamlingen 23. september blev aflyst grundet den forværrede corona situation.

Bestyrelsen har besluttet, at der i år ikke opkræves kontingent, bidrag til vejfond samt bådelaug.

Opkrævning af indskud fra nye beboere, som er to gange årligt kontingent, udskydes til efter næste ordinære generalforsamling.

Den nuværende bestyrelse fortsætter foreningens drift indtil en kommende ordinær generalforsamling, hvor der forhåbentligt vil blive valgt nye bestyrelsesmedlemmer.

Bådelaugets redskaber

Benzindrevet pumpe med tilhørende 
Sugeslange med si
9,65 m trykslange - skal tørres efter brug, hænges over tagryg et par dage i tørvejr.
Spulerør
Øse og tragt
Opbevaringskasse til pumpe

Waders 3 stk i størrelse 45 og 47

2 kasser med 
bolte møtrikker og spændeskiver til fastgørelse af brofagene
et antal 17 og 19 mm fastnøgler (der forsvinder altid nogle i vandet)

Privat værktøj og materialer til brug for opsætning/nedtagning

Benzin

Hammer

Brækjern

Bindetang (til udtrækning af søm)

Dorn til at banke bolte ud

Boremaskine

Sortiment af bor

Skruemaskine

Sortiment af bits og rustfri skruer

Håndsav, blyant og vinkelmål

Tommestok, målebånd

Sortiment af bolte, møtrikker og spændeskiver

Kniv

Reb til optrækning af slæbested

Kost

Rive

Skovl

Hækkeklipper

Motorsav

Hjelm med visir og høreværn

Græstrimmer

Handsker

Forfriskninger

og meget mere

 

 

2019 Ødelagt brolægning ved Pile Allé og Kromarken:

Transportfirmaet, der har forårsaget skaden, er City Container A/S fra Farum. De nægter at udbedre skaden. Vi har talt med politiet. Der er ingen hjælp at hente her. Vi kan heller ikke skilte os ud af problemet. Grundejerforeningen måtte lægge ud for udbedring. Det kostede 5.650 kr.

De lokale byggemarkeder har gennem årene kunnet levere uden at forvolde skader på vore veje. Brug dem, det er næppe dyrere.


2020

Efter længere tids udsættelse har vi fået asfalteret Søengen.

Der blev fundet et dæksel i vejen ud for nr 8. Efter nogen søgning fandtes, at er der var tale om en udlufter til naturgas under dækslet. Den er fjernet.

 


2021 Bådelauget - ny bro til sommer!

Der er afholdt møde med skovfoged Bjørn Aaris, der er positiv overfor, at der opsættes en ny bro på bukke og med brofag i lærketræ samt  badestige. Længde 20 meter og 1,2 meter bred. Der foreligger et tilbud fra NBC-marine. Skovfogeden siger, at vi ikke behøver at tage den nye bro op for vinterhalvåret. NBC-marine siger at broen kan tåle is i et vist omfang. Der er ikke slæbested med i tilbudet og heller ikke søgt om et sådant, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Vi har heller ikke søgt om at måtte etablere et slæbested. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. Vi må også banke et par fortøjningspæle i vandet, hvis der skulle være behov.

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningens kasse. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør opbevares privat.

At benytte den gamle bro var ikke en mulighed, da vi i givet fald selv skulle stå for arbejdet med opsætning og nedtagning, hvilket ingen har vist sig villige til. Den gamle bro tålte ikke is og skulle derfor op for vinteren.

Bestyrelsen har 19. Marts indsendt ansøgning til Hillerød Kommune om tilladelse til at opsætte ny bro.
De har 12. April givet positivt svar på ansøgningen. Deertil var der en høringsfrist på 4 uger, idet en række parter skulle høres. Dansk Naturfredning og Dansk Ornitologisk Forening for at nævne et par stykker. der var ingen indvendinger.

Bestyrelsen har afholdt skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede, da der grundet gældende restriktioner ikke vil være mulighed for at afholde generalforsamling i den nærmeste fremtid. Resultatet var et absolut flertal for at etablere en ny bro. Broen er bestilt. Der er indgået aftale med skovfodgeden.

Vi skal regne med en engangsudgift på ca 100.000 kr inkl moms for en opsat bro og en årlig udgift på 2045 kr til Naturstyrelsen for tilladelse for at have en bro opsat. Der er mulighed for, at NBC Marine kan optage broen i tilfælde af, at der skulle komme en hård isvinter.

En tilsvarende bro kan ses på Pramvejen ud for nr 12.