Grundejerforeningen Kromarken

Du er her:   Hjem > Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Martin Johnsen, Kromarken 5 (formand)

Jannik Kølbek, Krostien 3 (kassér)

Stine Andreasen, Kromarken 13 

Simon Schulian, Kromarken 10

Annette Holst, Pile Allé 21

 

Suppleanter

Puk Gunver Skov, Kromarken 17

Allan Vedel Sallerup, Krostien 6

 

Revisorer
Erik Hjeds og Jytte Møller 

 

Email:
info@gfkromarken.dk

 

 

Adgang for bestyrelsen:

Fornavn og efternavn

Password

 

Ny badebro

Der er i løbet af 2021 etableret ny badebro på grundejerforeningens fællesområde.

Der er indgået aftale med skovfodgeden.  Der betales en årlig afgift til Naturstyrelsen på kr. 2045 for tilladelse for at have broen opsat.

Broen blev sat op i uge 26 i 2021. Regningen lød på kr. 103.500.

Det er ikke et krav, at den nye badebro skal tages op i vinterhalvåret. Leverandøren af broen, NBC-Marine, bekræfter at broen kan tåle is i et vist omfang. Slæbested er fravalgt og ej renoveret, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. 

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningen. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør forefindes stadigt, og opbevares privat i grundejerforeningen.

Såfremt der vil opstå behov vil optagning af broen kunne ske med assistance fra NBC Marine.