Grundejerforeningen Kromarken

Du er her:   Hjem > Foreningens vedtægter, deklaration og lokalplan

Bestyrelsen arbejder på en revision af foreningens vedtægter.

Her kan du læse foreningens vedtægter i original udgave

 

Herudover skal man være opmærksom på: 

Deklaration af 1956 bestemmelser om træhøjder, byggehøjder (højst 4 m) mv. gældende for hele området.

Lokalplan 319, som gælder for en del af området.

Ny badebro

Der er i løbet af 2021 etableret ny badebro på grundejerforeningens fællesområde.

Der er indgået aftale med skovfodgeden.  Der betales en årlig afgift til Naturstyrelsen på kr. 2045 for tilladelse for at have broen opsat.

Broen blev sat op i uge 26 i 2021. Regningen lød på kr. 103.500.

Det er ikke et krav, at den nye badebro skal tages op i vinterhalvåret. Leverandøren af broen, NBC-Marine, bekræfter at broen kan tåle is i et vist omfang. Slæbested er fravalgt og ej renoveret, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. 

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningen. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør forefindes stadigt, og opbevares privat i grundejerforeningen.

Såfremt der vil opstå behov vil optagning af broen kunne ske med assistance fra NBC Marine.