Grundejerforeningen Kromarken

Du er her:   Hjem > Oplysningsskema til ejendomsmæglere

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen

2.1 Udgifter til grundejerforeningen:
Kontingent 1000 kr/år og indskud 1000 kr ved indflytning.

Betalingen omfatter kontingent for det kommende kalenderår.
Der opkræves i december.
Der er ikke truffet beslutninger, der medfører forhøjelse af kontingentet.

Kontingentet dækker driften, herunder snerydning. Der er både offentlige veje (Pile Allé, Krobakken og Krostien) og private veje (Søengen, Kromarken og halvdelen af Bakkelyet) i foreningens område. Vejfonden dækkervedligehold af private veje.

2.2 Der er ingen restancer for 2020, idet alle grundejere har betalt kontingent, bidrag til vejfond og bådelaug.

2.3 Der påhviler ingen fællesgæld til grundejerforeningens medlemmer.

2.4 Der opkræves indskud ved salg, pt. 1000 kr.

3. Der er ingen antenneforening. Der er indlagt fibernet.
Det er op til den enkelte at oprette et abonnement hos en internetudbyder.

4. Referat af generalforsamlinger, regnskaber, vedtægter, lokalplan og deklaration kan alle findes på vores hjemmeside www.gfkromarken.dk.
Her findes ligeledes kontaktoplysninger til bestyrelsen.

Vær opmærksom på, at lokalplanen og deklarationens særlige bestemmelser for vort område skal overholdes.

Vi anmoder om, at den nye ejer melder sine kontaktoplysninger på info@gfkromarken.dk, så vi kan sende velkomstskrivelse, orienteringsskrivelser og opkrævning af kontingent.

Vore love, deklaration og lokalplan ses her

 

Ny badebro

Der er i løbet af 2021 etableret ny badebro på grundejerforeningens fællesområde.

Der er indgået aftale med skovfodgeden.  Der betales en årlig afgift til Naturstyrelsen på kr. 2045 for tilladelse for at have broen opsat.

Broen blev sat op i uge 26 i 2021. Regningen lød på kr. 103.500.

Det er ikke et krav, at den nye badebro skal tages op i vinterhalvåret. Leverandøren af broen, NBC-Marine, bekræfter at broen kan tåle is i et vist omfang. Slæbested er fravalgt og ej renoveret, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. 

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningen. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør forefindes stadigt, og opbevares privat i grundejerforeningen.

Såfremt der vil opstå behov vil optagning af broen kunne ske med assistance fra NBC Marine.