Grundejerforeningen Kromarken

Du er her:   Hjem > Afhentning af storskrald og haveaffald

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt. Det fremgår af kommunens affaldsregulativ.

Husk at I skal tilmelde afhentning af haveaffald på Hillerød Forsynings hjemmeside. Bemærk bestemmelsen §13.3 i affaldsregulativet, som også gælder haveaffald:

Storskrald og haveaffald skal placeres på rabatten senest kl. 06.00 på afhentningsdagen, dog tidligst 2 dage inden afhentningsdagen. Placering må ikke genere fodgængere og kørende trafik.

Datoer for afhentning af affald ifølge Hillerød forsyning / affald 2022: 

Storskrald                              

 Haveaffald                      

Flis                           

5. sept - 8. sept

31. okt - 3. nov 

10. okt - 12. okt

28. nov - 1. dec

 

 

Genbrugsstationen Lyngevej 2, 3400 Hillerød
Åben alle dage kl. 9 - 17 med følgende undtagelser: 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar 

Ny badebro

Der er i løbet af 2021 etableret ny badebro på grundejerforeningens fællesområde.

Der er indgået aftale med skovfodgeden.  Der betales en årlig afgift til Naturstyrelsen på kr. 2045 for tilladelse for at have broen opsat.

Broen blev sat op i uge 26 i 2021. Regningen lød på kr. 103.500.

Det er ikke et krav, at den nye badebro skal tages op i vinterhalvåret. Leverandøren af broen, NBC-Marine, bekræfter at broen kan tåle is i et vist omfang. Slæbested er fravalgt og ej renoveret, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. 

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningen. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør forefindes stadigt, og opbevares privat i grundejerforeningen.

Såfremt der vil opstå behov vil optagning af broen kunne ske med assistance fra NBC Marine.