Grundejerforeningen Kromarken

Du er her:  Velkommen

Vores forening dækker Pile Allé, Birkevej (omdøbt til Søengen), Krobakken, Kromarken, Krostien, den østlige halvdel af Bakkelyet og Søbredden nr 3 og 5.

På Søbredden er der et fællesareal med borde og bænke. Vort bådelaug har tidligere haft en bådebro. def er planer om anskaffelse af en ny. Der er oplagsplads for både i sommerhalvåret.

Kontingentet foreslås årligt 1.000 kr for grundejerforeningen Kontingentet fastlæggelse og vedtages årligt på grundejerforeningens generalforsamling.

kort.jpg

 

 

 

  

Ny badebro

Der er i løbet af 2021 etableret ny badebro på grundejerforeningens fællesområde.

Der er indgået aftale med skovfodgeden.  Der betales en årlig afgift til Naturstyrelsen på kr. 2045 for tilladelse for at have broen opsat.

Broen blev sat op i uge 26 i 2021. Regningen lød på kr. 103.500.

Det er ikke et krav, at den nye badebro skal tages op i vinterhalvåret. Leverandøren af broen, NBC-Marine, bekræfter at broen kan tåle is i et vist omfang. Slæbested er fravalgt og ej renoveret, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. 

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningen. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør forefindes stadigt, og opbevares privat i grundejerforeningen.

Såfremt der vil opstå behov vil optagning af broen kunne ske med assistance fra NBC Marine.